Wat is ISO 14001?

Het milieu: al enige tijd een hot topic in de samenleving. Ook in het bedrijfsleven kun je niet om het onderwerp heen. Als organisatie wil je de milieubelasting zoveel mogelijk beperken. Je wilt de milieuprestaties verbeteren, om zo een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving. Met ISO 14001 certificering laat jij aantoonbaar zien dat je actief bezig bent met de milieuprestaties van jouw organisatie.

Betekenis ISO 14001

ISO 14001 is de internationaal erkende norm die duidelijk aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen, gestaafd met eisen. ISO 14001 is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie en is vertaald door het Nederlands Normalisatie Instituut ( NEN). Bij de NEN kun je ook de volledige officiële norm bestellen.  

Met een ISO 14001 certificaat toon je aan dat je voldoet aan de milieuwet- en regelgeving. Jouw organisatie stelt milieuprestaties voorop en streeft  voortdurend naar een zo laag mogelijke belasting van het milieu.

Waarom ISO 14001?

Tijdens het implementeren van de ISO 14001 breng je verschillende milieuaspecten in kaart en stel je acties op om deze te beheersen en te verbeteren. Deze norm is gemaakt voor de organisatie die snapt dat het systematisch doorvoeren van milieuaspecten zichzelf zal terugverdienen, door bijvoorbeeld het besparen van onder meer energie, het creëren van nieuwe marktkansen, het verbeteren van relaties met overheidsinstellingen en niet in het minst het positief verbeteren van het imago van je organisatie. Je toont aan dat jouw organisatie goed en voortdurend met het milieu bezig is, je spaart het milieu en opereert duurzaam.

Wat is ISO 14001