De PDCA Cyclus (Plan-Do-Check-Act) in relatie tot de ISO 9001 normvereisten

De Plan-Do-Check-Act circle (PDCA cyclus) is een methode om continue verbetering in een organisatie te sturen. In dit artikel vertellen we je alles over deze veelgebruikte methode.

ISO 9001 en kwaliteitsmanagement

In de wereld van ISO normeringen bestaan veel normen die gericht zijn op kwaliteitsmanagement. De belangrijkste en meest ingezette norm ter wereld is ISO 9001. Al sinds 1987 is ISO 9001 de norm voor kwaliteitsmanagement die het meest door organisaties wordt gecertificeerd. Resultaat? Wereldwijd is ISO 9001 de meest gecertificeerde ISO norm. Gericht bezig zijn […]

ISO 9001 voor eenmanszaken en ZZP’ers

Vaak krijgen wij de vraag of het voor kleine eenmanszaken en ZZP’ers wel haalbaar is om het ISO 9001 certificaat te behalen. Het antwoord hierop is kort en duidelijk: Ja! ISO 9001 is bij uitstek een norm waarbij de complexiteit van het managementsysteem afhankelijk is van de grootte van de organisatie. Voor eenmanszaken of ZZP’ers zijn er […]

ISO 9001: wat is het en wat heb je er écht aan?

Met ISO 9001 hanteer je internationaal erkende afspraken over kwaliteit. Daarnaast is aangetoond dat bedrijven met een ISO 9001 certificaat hogere jaarlijkse omzetten behalen dan niet-gecertificeerde bedrijven.

Wat is ISO 9001?

Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement laat je zien dat jouw organisatie processen volledig beheerst. Door de implementatie bereik je uiteindelijk meer in minder tijd en met minder middelen!