Privacy Beleid

Hiermee informeren wij u over verwerking van uw persoonsgegevens. ISO Genius B.V. werkt transparant en open omdat wij een kwalitatieve, langdurige samenwerking en openheid hoog in het vaandel hebben staan.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

ISO Genius B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen als deze niet meer nodig zijn voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we uw persoonsgegevens ontvangen

Als u gebruik maakt van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het moment dat u contact opneemt met onze sales of support afdeling per e-mail of telefoon. In dit geval verwerken we o.a. uw telefoonnummer, e-mailadres of uw naam.

Ook kunnen wij uw gegevens verwerken die u online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen of downloaden van informatie, het invullen van een contactformulier, en uw gegevens (zoals woonplaats) die zijn af te leiden van sociale media. Hierdoor kunnen we u gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor ISO Genius B.V.. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw persoonlijke interesses.

Ons privacy beleid heeft betrekking op ISO Genius B.V. en de websites van ISO Genius B.V.

Ons Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door ISO Genius B.V. en de website van ISO Genius B.V. (www.myisogenius.com/nl/www.myisogenius.com en www.members.myisogenius.com). Dit Privacy Statement hoort bij onze websites.

We gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van uw aanvraag van informatie of het afnemen van onze producten en/of diensten. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van aanvragen of die bijdragen aan het realiseren van een kwalitatieve samenwerking. Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Uw aanvraag kunnen verwerken en beheren.
 • U kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen en kunnen vragen om een afspraak te maken voor extra informatie hierover.
 • U kunnen informeren met betrekking tot algehele trends in de voor u relevante branche.
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.
 • Onze tools kunnen beheren en deze voor u klaarzetten
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de support afdeling en onze website(s).
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.
 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via sociale media kunnen faciliteren.
 • Nieuwe relaties kunnen werven.
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen.
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

ISO Genius B.V. verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. We maken in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van relaties te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens minimaal zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

 • U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door ISO Genius B.V. van uw gegevens voor commerciële doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van uw gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan uw kant.
 • U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door ISO Genius B.V. in algemene zin, zowel bij ISO Genius B.V. als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.
 • Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
 • Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

U kunt zich uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als u een aanvraag of aankoop heeft gedaan kan uw adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om u uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. U kunt ook een e-mail sturen naar info@myisogenius.com om u uit te schrijven.

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen u adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Hotjar

Om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze dienst en ervaring te optimaliseren gebruiken wij Hotjar. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina’s, welke links ze verkiezen aan te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat onze dienst te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens jouw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatoren), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om enige van de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Meer informatie hierover vind je op Hotjar.com/about-hotjar.

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe ISO Genius B.V. omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan:

 

 

ISO Genius B.V.
Westhoven 10
6042 NV Roermond
U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail sturen: info@myisogenius.com