De 8 stappen naar een ISO certificaat

Een ISO norm stelt eisen waar een organisatie aan moet voldoen om een ISO certificaat te halen. Maar welke stappen zet je nou in een certificeringstraject?  

Bepaal je aanpak op weg naar het ISO certificaat

Een van de belangrijkste stappen: voordat je aan de slag gaat is het van belang om te bepalen hoe je het project aanpakt. De meest voorkomende manieren zijn:

-Aanschaffen van de norm en deze zelfstandig implementeren;

-Het volgen van een training;

-Ondersteuning door een externe consultant;

-Gebruikmaken van de software tool van My ISO Genius.

Schaf de norm aan

Om aan de norm te kunnen voldoen is het van belang om de norm eerst aan te schaffen (als je hier zelf mee aan de slag wilt gaan!). Dit doe je via www.nen.nl. Koop de betreffende norm en lees deze uitgebreid door om vast te stellen aan welke eisen je moet voldoen.

Inventarisatie

Van belang voor het ISO certificaat: inventariseer hoe er wordt gewerkt. Wat is er al aanwezig? Wat moet er nog gebeuren om aan de normeisen te voldoen? In deze stap stellen we vast hoe er wordt gewerkt binnen het bedrijf.

Documentatie

Vervolgens ga je aan de slag met het opstellen van documentatie. In deze fase wil je ‘op papier’ aan de norm voldoen, dus je zet je procedures op papier en legt eventueel een handboek aan als dat nog niet voorhanden was.

Het bijhouden van registraties

Hierna ga je aan de slag met verschillende registratiebestanden die bijna iedere norm verplicht stelt. Denk hierbij aan leveranciersbeoordeling, risicoanalyse, correctieve maatregelen, klachten, klanttevredenheid etc. Je gaat hierbij ook de gegevens daadwerkelijk gebruiken en analyseren want hiermee kun je jouw managementsysteem aansturen of bijsturen.

De interne audit

Bijna alle managementsystemen verplichten een organisatie om interne audits uit te voeren. Buiten deze verplichting is een interne audit hét moment voor jou om te toetsen of jouw organisatie klaar is voor de externe audit waar je uiteindelijk het ISO certificaat zult halen, of dat er nog bijsturing nodig is. Het is het ideale moment om kansen, risico’s en trends waar te nemen. Tijdens zo’n interne audit wordt gekeken naar hoe het managementsysteem functioneert en of er wordt voldaan aan de norm.

Stap zeven: de directiebeoordeling

De directiebeoordeling (managementreview) is een van de belangrijkste documenten binnen het kwaliteitssysteem. Door de directiebeoordeling beoordeel je de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem. Verschillende onderwerpen zoals resultaten uit audits en tevredenheidsonderzoeken, een analyse van leveranciers en een analyse van ontvangen klachten of incidenten passeren hier de revue. Uit de analyses worden mogelijke verbeteracties geformuleerd. Zonder directiebeoordeling die aan alle voorgeschreven eisen voldoet kan een organisatie niet worden gecertificeerd.

De audit

Je managementsysteem is geïmplementeerd, je documentatie is klaar, je organisatie is geïnformeerd, kortom: tijd voor de audit. Een auditor bezoekt jouw organisatie om vast te stellen of het managementsysteem effectief is en of er op de juiste manier mee gewerkt wordt, conform de eisen voor het ISO certificaat. Na afloop van deze audit ontvang je een rapportage met het resultaat, de conclusie en eventuele aanbevelingen.

Of doe het gewoon zelf!

Het lijkt veel en ingewikkeld. Maar dat valt reuze mee, zeker met de juiste begeleiding en ondersteuning. Sterker nog: je kunt het ook heel goed zelf doen. My ISO Genius is een software tool waarmee jij zelf het traject van ISO certificering doorloopt en zo dus zelfstandig je ISO certificaat haalt. De tool laat jou ontdekken wat de norm van jouw keuze betekent en neemt jou aan de hand mee door iedere stap die je moet zetten op weg naar certificering.  Je bereidt je effectief voor op de externe audit waarbij maar één uitkomst mogelijk is: je haalt je ISO-certificaat. Mooie bijkomstigheid: door het zelf te doen bespaar je flink op de kosten. Ook scheelt het veel tijd in uitzoekwerk want My ISO Genius heeft alles al voor je op een rijtje gezet. Wil je meer weten? Vraag een gratis proefperiode van maar liefst 14 dagen aan en laat je verrassen door het gemak!  

De 8 stappen naar een ISO certificaat