ISO 9001 en kwaliteitsmanagement

In de wereld van ISO normeringen bestaan veel normen die gericht zijn op kwaliteitsmanagement. De belangrijkste en meest ingezette norm ter wereld is ISO 9001. Al sinds 1987 is ISO 9001 de norm voor kwaliteitsmanagement die het meest door organisaties wordt gecertificeerd. Resultaat? Wereldwijd is ISO 9001 de meest gecertificeerde ISO norm.

Gericht bezig zijn met continue verbetering

Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 is om de organisatie gericht bezig te laten zijn met continue verbeteren om zo de tevredenheid van klanten te verhogen. Daarbij is norm op een dusdanige wijze ingericht dat het aandacht besteed aan het gehele proces van vertalen van klanteisen (input) tot aan het geleverde product of dienst. Hierbij komt het gehele werkproces van de organisatie aan de orde, gezamenlijk met enkele secundaire processen. Deze secundaire processen ondersteunen de organisatie richting continue verbetering.

De eisen van klanten, zorgverzekeraars en overheden

In het verleden waren het vooral grote organisaties die aandacht hadden voor kwaliteitsmanagement, zij dit deden aan de hand van het implementeren van de eisen van ISO 9001. Enkele jaren geleden is de trend ingezet dat ook kleine bedrijven hier steeds meer aandacht voor hebben. Dit komt ook veel door eisen van klanten, zorgverzekeraars en overheden. In steeds meer aanbestedingseisen of eisen voor het mogen leveren van producten of diensten wordt het hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem, vaak aan te tonen middels een ISO 9001 certificaat, als verplichting gesteld.

Hoe interpreteer je de norm?

Voor kleine organisaties is een ISO 9001 implementatie niet heel complex, echter de norm is dusdanig algemeen geschreven dat veel organisaties moeite hebben met de interpretatie hiervan.  Een belangrijk onderdeel van het opzetten van een ISO 9001 managementsysteem is het interpreteren van de norm. De norm omschrijft iedere paragraaf erg summier, in een paar kernzinnen. Zeker voor medewerkers die nog niet bekend zijn met de norm kan het interpreteren ervan een behoorlijke kluif zijn. Daarom wordt er vaak een consultant gevraagd om hierin te ondersteunen. Voor kleine organisaties kan dit een (te) grote investering zijn.

Stel dat je het met een software tool zelf kan doen....

En dat kan! Het is tegenwoordig is het ook mogelijk om dit zelf te doen, met hulp van de My ISO Genius software tool. Deze tool neemt je stap voor stap aan de hand mee door de norm en zorgt ervoor dat de organisatie zelf aan de slag kan met het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001. Met de bijgeleverde voorbeelden en formats wordt het zelfstandig opzetten van een ISO 9001 managementsysteem heel eenvoudig.

aanpakken