Wat is ISO certificering?

Welkom in de wereld van ISO! Over ISO normen en ISO certificeringen valt meer dan genoeg te vertellen. In dit artikel geven we een overzicht van alles wat ook maar enigszins met ISO te maken heeft: de betekenis van ISO, over certificering, ISO normen en vereisten voor certificering. We nemen je mee door het hele proces en laten iedere stap voorbijkomen. De volgende onderwerpen komen aan bod in dit artikel:

De achtergrond van ISO

ISO is de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, een internationale organisatie die normen vaststelt. De ISO is opgericht in 1947 en is een groot samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties uit 163 landen. Het woord ‘ISO’ is afgeleid van het Griekse woord voor ‘gelijk’ en de uitdrukking is in alle talen te begrijpen. In Nederland worden de ISO standaarden beheerd door het Nederlandse Normalisatie Instituut (de NEN). Deze organisatie heeft de Nederlandse uitgaven van ISO standaarden in beheer en draagt zorg voor hun ontwikkeling. De NEN is opgericht in 1916 en heeft inmiddels zelfs het predicaat Koninklijk.

ISO verstrekt documenten met vereiste normen, specificaties, richtlijnen en kenmerken. Een norm is feitelijk een serie afspraken over het uitvoeren van een bepaald proces. Bedrijven kunnen deze afspraken consequent gebruiken en zo ervoor zorgen dat materialen, producten, processen en services voldoen aan de vereisten voor hun doel. Ook zorgt het ervoor dat die vereisten in alle aangesloten landen hetzelfde zijn, zo is er sprake van standaardisering. Een bedrijf toont met een ISO certificering aan dat haar producten, diensten of systemen aan afgesproken specificaties voldoen. Daarnaast ondersteunt de ISO norm innovatie en wordt wereldwijd kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid bevorderd.  

Wil je meer weten over de achtergrond van ISO? Voor My ISO Genius publiceerden wij een ebook met algemene informatie over ISO. Dat ebook kun je hier downloaden.

Certificering betekenis

Door een certificaat, of een keurmerk laat je zien dat iets aan bepaalde eisen voldoet. Denk aan kwaliteitseisen, duurzaamheidseisen, milieueisen of veiligheidseisen. In een certificaat is opgenomen dat een proces, product, dienst, kwaliteitsmanagementsysteem of een persoon, voldoet aan vastgestelde eisen. Een certificaat wordt verstrekt door een onafhankelijke certificerende instelling na een audit (een positief afgerond onderzoek).

certificering betekenis

Wat is ISO certificering?

Met een certificering toon je aan dat je voldoet aan de eisen van de norm of normen die jij uitkiest. Deze normen schrijven jou de eisen voor waar jouw organisatie aan moet voldoen om ISO certificering te behalen. Het draait bij de meeste certificeringen om eisen met betrekking tot jouw organisatie, niet direct aan je producten. Hoe werkt jouw organisatie? Hoe lopen de processen? Weet iedereen wat zijn of haar rol is en wat er verwacht wordt?  

 

Er worden eisen gesteld aan de in te richten processen. Hier zijn spelregels over opgenomen waar deze minimaal aan zouden moeten voldoen. Je toont aan dat zaken consistent en consequent opgepakt worden, je beschrijft hoe er gewerkt wordt en je blijft ook zo werken. Verder is iedere norm gericht op continue verbetering: leren van wat niet goed loopt, bijvoorbeeld door ontvangen klachten. Sommigen zullen dit herkennen als de Plan, Do, Check, Act cirkel van Deming. Deze PDCA cyclus komt in iedere ISO norm terug. Normen zijn vrij algemeen geschreven, de kunst is om ze goed op jouw eigen organisatie toe te passen.  Om te voldoen aan deze normen moet je de nodige dingen in je organisatie inrichten. Dit wordt een managementsysteem genoemd.

Managementsysteem

Een managementsysteem is een stelsel van afspraken, zowel formeel als informeel, waarin processen en risico’s geborgd worden door goed vakmanschap, inzet en toewijzing van de juiste middelen. Het is een systeem om beleid en doelstellingen vast te stellen en deze doelstellingen vervolgens ook te halen. Hierbij wordt er alles aan gedaan om de klanten tevreden te stellen. Tevreden klanten stellen de continuïteit van het bedrijf zeker! Met een goed geïmplementeerd managementsysteem kun je sturing geven aan jouw organisatie op gebieden als kwaliteit, arbo en milieu en ben je continu bezig met het verbeteren van prestaties.

 

Een kwaliteitsmanagementsysteem, een van de vereisten voor ISO 9001 certificering, is een managementsysteem specifiek gericht op het sturen en beheersen van een organisatie met betrekking tot kwaliteit. Hierbij heeft de kwaliteit niet alleen betrekking op de producten en diensten die de organisatie levert, maar het heeft ook direct betrekking op de bedrijfsvoering. Belangrijk bij een kwaliteitsmanagementsysteem is dat het niet genoeg is om een handboek te hebben met beschreven procedures. Mensen maken de kwaliteit, niet een paar bedrukte pagina’s in een boek. Over veelgemaakte fouten in kwaliteitsmanagement, en natuurlijk ook tips hoe je deze fouten kunt voorkomen, lees je meer in dit artikel.

 

Kwaliteitsmanagement wordt bezien vanuit twee perspectieven:

 

 1. Het systeemtechnische perspectief, oftewel: Plan, Do, Check, Act (PDCA) in een systematisch proces.
 2. Het sociaal-dynamische perspectief, oftewel: de relatie en samenwerking tussen mensen. Dit is van cruciaal belang en moet in balans zijn met het systematische proces.

 

De meest voorkomende norm gericht op kwaliteitsmanagement is ISO 9001. Daarover lees je meer in het artikel ISO 9001 en kwaliteitsmanagement.

Waarom zou ik ISO certificering behalen?

Stel je dit eens voor: je staat voor een aanbesteding, of je wilt een contract met een nieuwe klant of overheid binnenhalen en je wordt niet geselecteerd omdat je geen ISO certificering hebt. Dit is een situatie die je koste wat kost wilt voorkomen, zo wil je geen opdracht mislopen! Hoog tijd om te gaan voor dat ISO certificaat. Meer en meer bedrijven doen alleen maar zaken met ISO gecertificeerde bedrijven, of ze vragen om een ISO certificaat voor verdere samenwerking. Niet zo vreemd als je je bedenkt dat inmiddels meer dan 1.8 miljoen bedrijven een ISO certificaat hebben. Niet-gecertificeerde bedrijven merken steeds meer dat ze uitgesloten worden van bijvoorbeeld aanbestedingen. Voor contracten met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en gemeenten is de eis ook steeds vaker om een ISO certificaat te kunnen overhandigen. 

 

Een ISO certificering brengt veel voordelen voor jou en je organisatie. Het helpt je om alle bedrijfsprocessen in je organisatie op een rijtje te zetten en continu te blijven verbeteren. Je leert van zaken die niet goed gaan of beter kunnen, zo blijf je verbeteren en ook prestaties zullen zo stijgen. ISO certificering geeft je de uitgelezen mogelijkheid alle processen, taken en verantwoordelijkheden binnen je organisatie voor iedereen duidelijk en zichtbaar te maken. Hiermee vergroot je de betrokkenheid van alle werknemers binnen de organisatie en dit levert weer een enorme bijdrage aan de werksfeer en (vermindering van) de werkdruk. 

 

Daarnaast levert een ISO certificering nog een bijdrage aan een positief imago voor je bedrijf. Met een ISO 14001 certificaat bijvoorbeeld, toon je aan dat jouw organisatie milieumanagement hoog in het vaandel heeft staan en met een ISO 27001 certificaat laat je zien dat jouw organisatie aan de hoogste eisen van informatiebeveiliging voldoet.  Met een ISO certificering toon je dus aan dat jouw organisatie doet wat gezegd wordt en staat voor zijn producten en diensten. Je laat zien dat je wet- en regelgeving naleeft en begrijpt hoe deze invloed uitoefent op jouw organisatie en je klanten. En wat te denken van verbeterde stakeholder relaties? De perceptie van jouw organisatie bij medewerkers, klanten en leveranciers wordt aanzienlijk verbeterd.  

 

Ga je voor ISO 9001 certificering? Met ISO 9001 toon je aan dat je de hoogste mate van kwaliteit nastreeft. Je vergroot klanttevredenheid want de door jou geleverde producten of diensten voldoen constant aan de eisen van de klant. Je kosten zullen uiteindelijk lager worden door de continue verbetering van processen en de operationele efficiëntie die dit met zich meebrengt. Problemen zijn gemakkelijker te voorkomen en kunnen eenvoudiger worden verholpen omdat je risicomanagement verbetert.

 

Omdat ISO een internationale standaard is, wordt jouw certificaat niet alleen op nationaal niveau begrepen. Ook internationaal weet men gelijk waar je het over hebt en weet men waar je voor staat. Dus als je internationale aspiraties hebt dan kan ISO certificering daar een grote bijdrage aan leveren!

Op welke gebieden kan ik mijn bedrijf certificeren?

ISO certificeringen zijn er op diverse gebieden. De bekendste en meest gebruikte normen zetten we hier op een rij voor je.

De 4 meest gebruikte normen

 • ISO 9001 – kwaliteit
  De meest bekende en de meest ingezette norm voor kwaliteitsmanagement, zowel nationaal als internationaal, is zonder twijfel ISO 9001. Een organisatie die ISO 9001 certificering heeft doorlopen toont aan dat er een gedegen kwaliteitsorganisatie aanwezig is. De processen worden continu verbeterd door de PDCA cyclus toe te passen. Zo voldoen deze voortdurend aan de kwaliteitseisen die de ISO 9001 norm stelt.
 • ISO 14001 – milieu
  ISO 14001 is de wereldwijd erkende norm voor milieumanagement. Met het ISO 14001 certificaat toon je aan dat jouw organisatie voldoet aan de milieuwet- en regelgeving. Je stelt milieuprestaties voorop en je bent continu bezig het milieu zo min mogelijk te belasten.
 • ISO 45001 – Arbo
  Aantonen dat je continu bezig bent jouw personeel zo goed en veilig mogelijk te laten werken doe je door ISO 45001 certificering. ISO 45001 is de internationaal erkende norm op het gebied van Arbomanagement. De norm gaat verder dan enkel het inventariseren en waarborgen van de veiligheid op de werkvloer, dat maakt het een waardevolle aanvulling op het VCA certificaat.
 • ISO 27001 – Informatiebeveiliging
  ISO 27001 is dé norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met dit certificaat toon je aan dat je aan de hoogste eisen op het gebied van informatiebeveiliging voldoet. Je hebt je managementsysteem zo ingericht dat je de kans op datalekken zo klein mogelijk maakt. Je geeft opdrachtgevers de garantie dat jouw informatiebeveiliging up-to-date is en de risico’s geminimaliseerd zijn.

Hoe kun je ISO certificering halen?

Niet alleen naar Rome leiden veel wegen, ook voor certificering gaat dit zeker op. Begin met het bepalen van je aanpak. Heb je veel of weinig kennis over normen en ISO certificeringen? Heb je budget voor een certificeringstraject? Heb je tijd om je zelf in de norm te verdiepen?

De meest gangbare manieren om een ISO certificeringstraject aan te vliegen zijn:

 

 • De norm aanschaffen en deze zelfstandig te implementeren
 • Trainingen volgen
 • Ondersteuning door een externe consultant
 • Het hele traject uitbesteden aan een externe consultant
 • Gebruikmaken van de software tool van My ISO Genius

De norm aanschaffen en deze zelfstandig implementeren

Als je zelf aan de slag wilt gaan, schaf je als eerste de norm van jouw keuze aan. Dit doe je via www.nen.nl. NEN (NEderlandse Norm) is de Stichting Koninklijke Nederlands Normalisatie Instituut, de Nederlandse ISO tak. Schaf de norm aan en lees deze door om vast te stellen aan welke eisen je moet voldoen.  Het helpt hierbij als je al (wat) kennis hebt over ISO normen en ISO certificering. Deze kennis kun je uiteraard opdoen door trainingen te volgen.

Trainingen volgen

Heb je niet (voldoende) kennis in huis over normen, of wil je kennis bijspijkeren? Dan kun je altijd trainingen volgen om meer kennis te verkrijgen. Bij KAM Consultants bijvoorbeeld, worden alle trainingen aangeboden op het gebied van ISO normen: van normkennis tot audits, zowel intern als extern.

Ondersteuning door een externe consultant

Jij weet alle ins-and-outs van jouw organisatie, en anders weet je precies waar en bij wie je een en ander kunt navragen. Nu wil je een ISO norm implementeren, maar de interpretatie van de norm blijkt een hele kluif te zijn. Dit is hét moment om een externe consultant in te schakelen, bijvoorbeeld een van de specialisten van KAM Consultants. Een externe consultant wordt een soort tijdelijke collega en ondersteunt jou bij de implementatie van het managementsysteem.

Het hele traject uitbesteden aan een externe consultant

Een consultant maakt hierbij voor korte tijd onderdeel uit van jouw organisatie, je wordt intensief begeleid. De consultant komt vaker dan bij ondersteuning op locatie en neemt jou veel werk uit handen. Dit zorgt ervoor dat je zonder stress de implementatiefase doorloopt, dat je focus houdt op jouw dagelijkse werkzaamheden en dat je minder tijd hoeft te besteden aan het opzetten en beschrijven van het managementsysteem.

Gebruikmaken van de software tool van My ISO Genius

Je kunt geheel zelfstandig je ISO certificering behalen. Dit doe je door gebruik te maken van de handige software tool van My ISO Genius, dé tool die jou stap voor stap aan de hand meeneemt door het certificeringstraject. De tool begeleidt jou door alle stappen die nodig zijn om je ISO certificaat te behalen, zónder dure consultant en zonder de frustratie van urenlang uitzoekwerk. En ook: zonder normkennis. Je leest het goed: vooraf heb je geen normkennis nodig. De software tool van My ISO Genius vertelt jou alles wat je moet weten. De normeisen zijn vertaald naar praktische toepassingen met heldere uitleg in begrijpelijke taal. En kom je er toch even niet uit? Geen probleem: de supportdesk van My ISO Genius zit klaar om vragen te beantwoorden of om je advies te geven. Je stuurt een mailtje met jouw vraag naar onze supportdesk en een van onze experts geeft jou op zeer korte termijn een reactie waar je mee vooruit kunt. Je doet het zelfstandig maar staat er zéker niet alleen voor.

De stappen naar ISO certificering

Nulmeting/inventarisatie

Hierbij kijk je eerst wat er al in jouw organisatie aanwezig is. In hoeverre geef je al invulling aan de eisen van de door jou gekozen norm? Wat is er al aanwezig en wat moet er nog gedaan worden om te voldoen aan de norm?

Documentatie

Hierna ga je de documentatie opstellen. In deze fase wil je ‘op papier’ aan de norm voldoen, dus leg je procedures schriftelijk vast en maak het handboek als dat er nog niet is.  

Registraties bijhouden

Leveranciersbeoordeling, risicoanalyse, klachten, klanttevredenheid: allemaal vormen van registratiebestanden. Dergelijke registratiebestanden worden door bijna iedere norm wel verplicht gesteld en nu ga jij hier ook mee aan de slag. Gebruik en analyseer de gegevens ook daadwerkelijk, dit is de manier om jouw managementsysteem aan- of bij te sturen.

Interne audit

In veel managementsystemen is het een verplicht onderdeel: de interne audit. Maar de interne audit wordt ondergewaardeerd: zie het als het ideale moment om te toetsen of je klaar bent voor de externe audit of dat er nog aanpassingen en bijsturingen nodig zijn. Een grote generale repetitie, laat die kans niet liggen! De interne audit is ook een belangrijke vorm van input voor de directiebeoordeling.

Directiebeoordeling

Misschien wel een van de belangrijkste documenten in het kwaliteitssysteem is de directiebeoordeling, ook wel genoemd management review. Hiermee stelt de directie vast of het managementsysteem daadwerkelijk ondersteunt bij het behalen van de beoogde doelstellingen. Het gaat om het beoordelen van de prestaties van de organisatie waarbij de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem onder de loep genomen wordt. Een (bijkomend) voordeel van de directiebeoordeling is dat de betrokkenheid van de directie hiermee indirect verhoogd wordt.

De audit

Je hebt alle stappen doorlopen. Je managementsysteem is geïmplementeerd. De documentatie is klaar. De organisatie is geïnformeerd. Het is nu tijd voor de audit. Een auditor bezoekt jouw organisatie om vast te stellen of het managementsysteem effectief is en of er juist mee gewerkt wordt. Na afloop stuurt de auditor jou een rapportage met het resultaat, de conclusie en eventuele aanbevelingen.

Welke stappen moet je zetten voor ISO certificering

Wat zijn de kosten van certificering?

De kosten voor certificering variëren. Het hangt er vanaf hoe je je ISO certificering wilt halen: doe je het zelfstandig? Volg je trainingen? Laat je een externe consultant meekijken of geef je het hele proces uit handen? De kosten voor certificering zijn afhankelijk van deze factoren. 

Globaal

De kosten voor ISO certificering variëren ook nog flink voor wat betreft de grootte van jouw organisatie. Dit kan starten vanaf EUR 2750,- voor de certificatieperiode van 3 jaar voor ZZP’ers. Per 5 medewerkers loopt dit bedrag in staffelvorm op. Een investering dus, maar wel een investering die zich uitbetaalt! Hier kun je lezen hoe je toch op de kosten van ISO certificering kunt besparen.

Kan ik zelf certificering behalen of moet ik dit aan iemand uitbesteden?

Allebei is mogelijk, dit is afhankelijk van een aantal factoren.

 

Heb je al (wat) kennis over ISO normen en certificering? Heb je tijd? Budget? Maar ook: ga je voor ISO certificering om een opdracht of aanbesteding binnen te halen? Of ga je voor ISO certificering omdat je het zelf wilt, omdat je jouw organisatie naar een hoger plan wilt tillen?

 

Heb je al kennis over ISO normen en certificering en heb je tijd? Dan kun je overwegen zelf certificering te behalen. Je schaft de norm aan en gaat ermee aan de slag. Je zou dan ook kunnen overwegen om de software tool van My ISO Genius te gebruiken. De tool begeleidt jou stap voor stap door het hele certificeringstraject met maar één mogelijke uitkomst: jij behaalt dat ISO certificaat! De software tool van My ISO Genius kun je ook inzetten als je geen normkennis hebt: de tool legt jou helder en in begrijpelijke taal iedere stap uit, wat de bedoeling is en welke acties jij moet ondernemen. Dit zou ook de gekozen weg kunnen zijn als jij voor ISO certificering gaat om je organisatie naar een hoger plan te tillen. Door het certificeringstraject zelf aan te pakken, hetzij door aanschaf van de norm, hetzij door gebruik van de software tool van My ISO Genius, weet je wel goed waar de norm over gaat. Dan is het natuurlijk altijd makkelijker om te zien waarom bepaalde acties genomen worden en wat het effect ervan is. Je kwaliteitsmanagementsysteem zal zo veel meer gaan leven in jouw organisatie.

 

Heb je geen tijd om aan ISO certificering te besteden, of moet de certificering op redelijk korte termijn gebeuren omdat je anders wellicht een opdracht of een aanbesteding misloopt? Dan kun je overwegen een externe consultant in te huren die het hele traject voor jou opzet en afwerkt. Daar moet uiteraard wel budget voor beschikbaar zijn. Zorg er wel voor dat je meekijkt gedurende het proces zodat het managementsysteem leeft in de organisatie en niet weer een administratieve handeling wordt waar maar één persoon vanaf weet. Jij moet ervoor zorgen dat in jouw organisatie iedereen weet wat er aan de hand is en waar jullie mee bezig zijn. Een managementsysteem wat leeft in en gedragen wordt door de organisatie draagt bij aan continue verbetering.

Hoe lang duurt certificering?

Laten we een ding voorop stellen: met het halen van het certificaat is het certificeringstraject niet klaar. Je zou kunnen zeggen dat het net pas begonnen is! Of je moet het certificaat laten vervallen, maar dan heb je al die moeite feitelijk voor niets erin gestoken. Iedere ISO norm hanteert het continu verbeteren, en zoals de naam al aangeeft is dit een continu proces.

Welke methode gebruik je?

Hoe lang het duurt om je ISO certificaat te halen hangt af van de methode die je gebruikt. Ga jij met behulp van de software tool van My ISO Genius zelf aan de slag? Dan bepaal je ook zelf hoe lang het duurt, het gaat zo snel of zo langzaam als jij wilt. Een externe consultant die voor jou het managementsysteem implementeert, houdt zich ook alleen maar bezig met jouw ISO certificaat en weet precies van de hoed en de rand dus ook de consultant zal snel door het traject gaan.

Zelf

Ga je zelf aan de slag met je aangeschafte norm, al dan niet onder begeleiding van een externe consultant? Gebruik dan de handige software tool van My ISO Genius. Het scheelt je veel tijd aan uitzoekwerk: het systeem loods je door alle stappen nodig voor ISO certificering en zorgt er ook voor dat jij begrijpt wat alles betekent. Alles wordt uitgelegd in heldere en begrijpelijke taal. Doe je het helemaal zelf? Hou er dan rekening mee dat het traject waarschijnlijk wat langer zal kosten omdat je alles zelf moet uitzoeken. Je gaat je gaat verdiepen in de norm en alles gaat interpreteren naar je eigen organisatie toe.

Concreet

Feitelijk kun je de vraag hoe lang certificering duurt opdelen in drie componenten:

 1. Hoe lang zit er tussen het besluit tot en het verkrijgen van certificering
 2. Hoe lang doe je over je eerste certificering
 3. Hoe lang blijft jouw organisatie gecertificeerd


Bij de eerste vraag hangt het er vanaf of je al bezig bent met kwaliteitsmanagement in jouw organisatie (voor ISO 9001). Is er al een gestructureerd systeem? Moet je er nog helemaal mee beginnen dan moet je rekening houden met een omlooptijd van 4 maanden. Ben je al langer bezig conform ISO 9001? Dan kan het in een paar maanden rond zijn. Het antwoord op vraag 2 is afhankelijk van hoe je aan de slag bent gegaan: zelf of met hulp van een consultant. Maar houd hier rekening met ongeveer anderhalf tot zeven maanden, afhankelijk van de grootte van je organisatie.


Jouw certificaat is in de basis drie jaar geldig, waarbij ieder jaar een controle audit wordt uitgevoerd. Na deze drie jaar moet je jouw organisatie opnieuw certificeren. In de norm zitten veel onderdelen die continu bijgewerkt of periodiek beoordeeld moet worden. Daarom blijf je ook jaarlijks doorwerken aan je managementsysteem.


Hoe lang jouw organisatie gecertificeerd blijft, hangt af van de einddatum op je certificaat en wat je er daarna mee gaat doen. Laat je het verlopen of blijf je gaan voor de continue verbetering? In het laatste geval dien je de hercertificering ook mee te nemen. ISO 9001 wordt iedere drie jaar gehercertificeerd.

Hoe lang is een ISO certificaat geldig?

Het ISO 9001 certificaat is drie jaar geldig. In die drie jaar dien je wel het managementsysteem te blijven onderhouden om zo aan de eisen van ISO 9001 te voldoen. De Certificerende Instelling (CI) die het certificaat aan jou heeft uitgereikt, komt dit ook ieder jaar bij jou controle door een controle-audit. Zo wordt bekeken of jij echt volgens de ISO 9001 normeisen werkt en je derhalve het certificaat nog mag voeren.

 

Na drie jaar krijg je in plaats van de controle audit de audit voor hercertificatie. Deze audit is natuurlijk veel meer uitgebreid dan de jaarlijkse controle-audits. Maar als jij je managementsysteem voortdurend hebt onderhouden en bijgehouden dan zou een externe audit jou aanzienlijk minder moeite moeten kosten dan bij je eerste audit.

 

Vergeet ook niet dat je als organisatie verplicht bent jaarlijks een interne audit uit te voeren. Hierin stelt de interne auditor vast of je managementsysteem naar behoren functioneert en wordt bewijs verzameld om te laten zien dat jij controle over de processen hebt. Ook signaleert de interne auditor knel- en verbeterpunten.

 

Met alle informatie die jij haalt uit de interne audit en ook uit de management review ga je aan de slag met aanpassingen op het beleid, je doelstellingen en beheersmaatregelen, alles voortdurend gericht op die continue verbetering. Door in te gaan op de uitkomsten van de interne audits borg je voortgang van verbeteringen binnen jouw organisatie. Hiermee hou je processen en managementsystemen op orde.

Vragen?

Met dit artikel hopen we je een overzicht te hebben gegeven over ISO normen, ISO certificeringen en wat erbij komt kijken. Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op, we staan je graag te woord.